Проект

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять дев'ята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 01.02.2019
м. Галич

 

Про затвердження
протоколів засідань постійної
комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій

 

Відповідно до статей 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Затвердити протоколи засідань постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 22.12. 2018 № 43, від 27.12.2018 № 44, від 28.12.2018 №45.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак).

 

Голова районної ради                                                    Павло Андрусяк

                                             Проект

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять дев'ята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 01.02.2019
м. Галич

Про перелік закладів культури
базової мережі, структури та чисельності
працівників закладів культури Галицького
району на 2019 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Затвердити перелік закладів культури базової мережі Галицького району Галицького району на 2019 рік (додаток 1).
2. Затвердити структуру та чисельність працівників закладів культури Галицького району на 2019 рік (додаток 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, національного та духовного відродження (О. Ріжко).

 

Голова районної ради                                      Павло Андрусяк

                                Проект

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять дев'ята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ


від 01.02.2019
м. Галич

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки площею 5,2500 га
за зверненням фізичної особи - підприємця
Безрукого Василя Юрійовича
за межами населеного пункту с.Перлівці
на території Перлівецької сільської ради

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 5,2500 га, кадастровий номер (2621286200:04:001:0439), яка надається в оренду фізичній особі-підприємцю Безрукому Василю Юрійовичу для видобудування піщаної-гравійної суміші, придатної для використання у дорожньому будівництві за межами населеного пункту с.Перлівці Перлівецької сільської ради Галицького району Івано-Франківської області, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.10, 21 Земельного Кодексу України, ст. ст.13, 15, 18, 21, 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 21 Закону України «Про оренду землі», районна рада вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 5,2500 га, яка надається в оренду фізичній особі-підприємцю Безрукому Василю Юрійовичу для видобудування піщаної-гравійної суміші, придатної для використання у дорожньому будівництві за межами населеного пункту с.Перлівці Перлівецької сільської ради Галицького району Івано-Франківської області.
2. Відповідно до розробленої ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 5,2500 га, яка надається в оренду фізичній особі-підприємцю Безрукому Василю Юрійовичу для видобудування піщаної-гравійної суміші, придатної для використання у дорожньому будівництві за межами населеного пункту с.Перлівці Перлівецької сільської ради Галицького району Івано-Франківської області, затвердити грошову оцінку земельної ділянки в розмірі 7000484,86 грн.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, використання земель та природних ресурсів (В.Зіньковський).

 

Голова районної ради                                                Павло Андрусяк

                                            ПРОЕКТ


УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять дев’ята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ


від 01.02.2019
м.Галич

Про затвердження районної цільової програми
підтримки впровадження єдиної технології
прийому громадян та призначення усіх видів
допомог за принципом «єдиного вікна» та виїзної
роботи «мобільного соціального офісу»
в управлінні соціального захисту населення
районної державної адміністрації на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму підтримки впровадження єдиної технології прийому громадян та призначення усіх видів допомог за принципом «єдиного вікна» та виїзної роботи «мобільного соціального офісу» в управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації на 2019 рік.
2. Доручити начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів Програми.
3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (М.Бойчук), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів Програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).

Голова районної ради                                      Павло Андрусяк

                                                  Проект

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять дев'ята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

від 01.02.2019
м. Галич

Про районну цільову програму
енергозбереження для населення
Галицького району на 2019-2020 роки

 

Цільова програма енергозбереження Галицького району на 2019-2020 роки розроблена з метою підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням району, заощадження за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів паливно-енергетичних ресурсів та відповідно до Закону України «Про енергозбереження».
Враховуючи вищенаведене, районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму енергозбереження для населення Галицького району на 2019-2020 роки (додається).
2. Основним координатором виконання Програми визначити управління економічного розвитку, туризму та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (В.Горбаль).
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (М.Бойчук) при формуванні проектів районного бюджету на 2019-2020 роки передбачити кошти на виконання заходів Програми.
4. Координатору виконання Програми звітувати районній раді про хід виконання заходів Програми щорічно, не менше одного разу на рік.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук і постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу (М.Коржак).

 

Голова районної ради                                          Павло Андрусяк 

                                   Проект

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять дев’ята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 01.02.2019
м. Галич

Про районну цільову програму розвитку
малого та середнього підприємництва
в Галицькому районі
на 2019-2020 роки

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію районної державної адміністрації про стан і аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в Галицькому районі,районна рада вирішила:
1. Інформацію районної державної адміністрації про розвиток малого та середнього підприємництва в Галицькому районі взяти до відома.
2. Управлінню економічного розвитку, туризму та житлово-комунального забезпечення (Горбаль В.В.) районної державної адміністрації забезпечити здійснення моніторингу діяльності підприємств малого і середнього бізнесу району та контроль за виконанням заходів районної цільової програми розвиткумалого та середнього підприємництвав Галицькому районіна 2019-2020 роки.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук і постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу (М.Коржак).

 

Голова районної ради                             Павло Андрусяк

                                             Проект

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять дев'ята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 01.02.2019
м. Галич

Основні напрямки інвестиційної
політики в Галицькому районі

Розглянувши та обговоривши інформацію про основні напрямки інвестиційної політики та формування сприятливого інвестиційного клімату в районі, районна рада вирішила:
1.Рекомендувати:
1. 1.Сільським та міському головам
- автивізувати роботу по підготовці інвестиційних проектів і пропозицій, які враховують інтереси територіальних громад , району та інтереси потенційних інвесторів (тобто є взаємоінтересними як для території, так і для інвесторів) і, які, є первинним інструментом залучення інвестицій
- впровадження різних форм співпраці місцевих органів влади та інвесторів, зацікавлених у реалізації пріоритетних інвестиційно- інноваційних проектів.
1.2. Управлінню економічного розвитку, туризму та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації забезпечити залучення інвестиційних коштів для реалізації заходів, спрямованих на покращення соціально-економічного розвитку району шляхом створення та реалізація інфраструктурних елементів та вдосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук і постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу (М.Коржак).

Голова районної ради                                                     Павло Андрусяк

                                                Проект

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять дев’ята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 01.02.2019
м. Галич

 

Про розвиток туризму
в Галицькому районі

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію районної державної адміністрації про розвиток туризму в Галицькому районі,районна рада вирішила:
1. Інформацію районної державної адміністрації про розвиток туризму в Галицькому районі взяти до відома.
2. Відділу культури , відділу освіти (Матейко І.Б.) районної державної адміністрації, міському та сільським головам забезпечити проведення культурно-мистецьких та освітніх заходів з метою популяризації серед жителів та гостей району історико-культурних традицій,перспектив розвитку туристичної галузі, зокрема зеленого туризму.
3. Галицькому національному заповіднику "Давній Галич" (Костишин В.І.), Галицькому національному природному парку (Гайдук О.Я.), рекомендувати спрямувати зусилля на підвищення якості надання туристичних послуг та екскурсійного обслуговування для гостей району, забезпечити проведення з питань туризму семінарів, презентацій, навчань, виставок, ток-шоу, «круглих столів», благодійних екскурсій тощо.
4. Управлінню економічного розвитку, туризму та житлово-комунального забезпечення (Горбаль В.В.) районної державної адміністрації здійснювати заходи щодо:
– створення сприятливих економіко-правових та організаційних умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристичну сферу;
– сприяти у створенні туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури вздовж основних автомобільних шляхів та біля об'єктів туристичної сфери;
– зростання зайнятості населення в туризмі та супутніх галузях економіки;
– підвищення професійного рівня працівників туристично-рекреаційної сфери;
– удосконалення рекламно-інформаційної діяльності, проведення маркетингових досліджень у туристичній галузі, представлення області на національному і міжнародному туристичних ринках в Україні та за кордоном;
– постійного моніторингу діяльності об’єктів туристичної інфраструктури та суб’єктів підприємницької діяльності у сфері надання послуг, пов’язаних з організацією відпочинку та подорожей громадян.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук і постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу (М.Коржак).

 

Голова районної ради                                               Павло Андрусяк 

                                         Проект

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять дев’ята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

від 01.02.2019
м.Галич

Про стан автомобільних
доріг території Галицького району

Розглянувши та обговоривши інформацію про стан автомобільних доріг території Галицького району, районна рада вирішила:
1.Рекомендувати:
1.1.Сільським та міському головам до 01.03.2019 :
- розглянути питання ремонту та утримання доріг і вулиць на сесіях
рад та засіданнях виконкомів та вжити заходів для залучення до цієї роботи суб’єктів господарювання всіх форм власності.
- залучати місцеві громади до планування, фінансування та виконання ремонтних робіт на дорогах комунальної власності населених пунктів, контроль за ефективністю використання коштів та якістю робіт.
1.2. Управлінню економічного розвитку, туризму та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації забезпечити залучення інвестиційних коштів для реалізації заходів, спрямованих на покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та передбачити кошти на ремонт доріг в програмі соціально-економічного розвитку на 2019 рік.
1.3. Галицькому відділенню поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області посилити контроль за рухом великовагових транспортних засобів на дорогах з обмеженням навантаженням на дорожнє полотно з метою недопущення їх руйнування та доповісти сесії ради про вжиті заходи.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку та розвитку підприємництва.

 

Голова районної ради                                                 Павло Андрусяк 

                                      Проект

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять дев'ята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 01.02.2019
м. Галич

 

Про план роботи
районної ради на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», районна рада вирішила:
1. Затвердити план роботи районної ради сьомого скликання на
2019 рік (додається).
2. Рішення опублікувати на офіційному веб-сайті районної ради.
3. Виконавчому апарату районної ради та апарату районної державної адміністрації спільно з постійними комісіями районної ради та начальниками управлінь та відділів Галицької районної державної адміністрації забезпечити виконання плану роботи.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук.

 

Голова районної ради                                     Павло Андрусяк

                                         Проект

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять дев'ята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 01.02.2019
м. Галич

 

Про затвердження
штатного розпису
РКП «Галичтеплосервіс»

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Затвердити штатний розпис працівників РКП «Галичтеплосервіс» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємства, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу (М.Коржак).

 

Голова районної ради                                       Павло Андрусяк

                                                Проект

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять дев’ята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ


від 01.02.2019
м. Галич

Про затвердження тарифу
на реалізацію теплової енергії
РКП «Галичтеплосервіс»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Затвердити з 01.12.2018 тариф на реалізацію теплової енергії бюджетним установам району, які опалюються газовими котельнями РКП «Галичтеплосервіс» у сумі 2178,50 грн.( в т.ч. ПДВ – 363.08 грн.) за 1 Гкал (додаток 1).
2. Затвердити з 01.12.2018 тариф на реалізацію теплової енергії бюджетним установам району, які опалюються твердопаливними котельнями РКП «Галичтеплосервіс» у сумі 2091,64 грн.( в т.ч. ПДВ –348,61грн.) за 1 Гкал (додаток 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємства, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу (М.Коржак).

 

Голова районної ради                                                          Павло Андрусяк

Додаток 1

Додаток 2