Додаток

до рішення другої сесії

Галицької районної ради

сьомого скликання

від 15 грудня 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ
про президію Галицької районної ради VII скликання

І. Загальні положення

1. Президія районної ради утворюється відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, координує роботу постійних комісій, розглядає поточні питання роботи районної ради в міжсесійний період.

3. Президія утворюється за рішенням сесії районної ради. До складу президії входять:

1) голова районної ради;

2) заступник голови районної ради;

3) голова райдержадміністрації (у випадку обрання його депутатом районної ради) і запрошується на засідання, якщо він не є депутатом районної ради;

4) голови постійних комісій;

5) уповноважені представники депутатських фракцій.

4. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами, регламентом роботи Галицької районної ради VII скликання та цим Положенням.

5. Президію очолює голова районної ради, у разі його відсутності – заступник голови.

ІІ. Організація роботи президії

1. Президія здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання президії скликається головою районної ради за потребою і є правомочним за умови присутності не менш як половини її загального складу.

2. Засідання президії є відкритими і гласними. На засідання президії можуть запрошуватися фахівці, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, органів виконавчої влади, представники районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, інші особи.

3. Засідання президії районної ради скликає і веде голова районної ради, а у разі його відсутності - заступник голови районної ради.

4. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:

1) попередній розгляд матеріалів сесій, погодження проектів рішень, що виносяться на розгляд ради;

2) вироблення пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності районної ради та її органів;

3) координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді та підготовці питань, що належать до відання районної ради;

4) сприяння діяльності депутатських фракцій і груп, депутатів, забезпечення умов для здійснення ними своїх повноважень;

5) розгляд пропозицій щодо забезпечення взаємодії районної ради з органами виконавчої влади, радами інших рівнів, політичними партіями, об’єднаннями громадян;

6) розробка перспективних планів роботи районної ради.

5. Засідання президії ради протоколюється. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює виконавчий апарат ради. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні.

6. За підсумками розгляду питань президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу президії.

7. Рішення районної ради надаються депутатам для ознайомлення за їх зверненням.

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради                               Ростислав Витриховський