Розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 05.09.2018 №669/188 "Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального закладу "Галицька центральна районна лікарня"

Протокол №1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального закладу "Галицька центральна районна лікарня"

Протокол № 2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального закладу "Галицька центральна районна лікарня"

протокол №3 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря КЗ "Галицька ЦРЛ"

 Відеозапис засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря КЗ "Галицька ЦРЛ" за силкою:

Конкурсна пропозиція Г.Борецької

Конкурсна пропозиція В.Крупи

Конкурсна пропозиція Л.Журавецького

 

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня»

У відповідності до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, рішення двадцять другої сесії Галицької районної ради сьомого скликання від 06.06.2018 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня», спільного розпорядження районної державної адміністрації та районної ради від 05.09.2018 №669/88 «Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня», Протоколу №1 засідання конкурсної комісії на зайняття посади головного лікаря комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» від 07.09.2018 оголошується конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня».

 

Найменування: Комунальний заклад «Галицька центральна районна лікарня» (далі – Заклад).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Закладу: 77100, Івано-Франківська область, Галицький район, м. Галич, вул. Н.Вівчаренко, 36.

Основні напрями діяльності Закладу:
Лікарня є лікувально – профілактичним закладом, який створений з метою здійснення функцій і повноважень щодо реалізації на території Галицького району державної політики в галузі охорони здоров’я, впровадження господарської діяльності з медичної практики, організації медичної допомоги населенню.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Закладу (станом на 01.09.2018 зі змінами)
1) КПКВК 322010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»– 29341445,00 грн. ,
Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись з 11 вересня 2018 року по 2 жовтня 2018 року (до 16:00) у відділі загального документообігу та контролю апарату Галицької районної державної адміністрації та загальному відділі виконавчого апарату Галицької районної ради, що знаходяться за адресою: м.Галич, площа Волі, 1.
Номер телефона та адреса електронної пошти для довідок: (03431) 2-14-82, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; (03431) 2-28-53, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,.

Вимоги до претендентів:
- громадянство України;
- повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина»;
- стаж роботи за лікарською спецiальнiстю — не менше 7 років;
- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);
- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.
Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
- план реформування закладу протягом одного року;
- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання.

Умови оплати праці керівника Закладу:
За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові Закладу нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Закладу відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.
Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Закладу здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Дата і місце проведення конкурсу:
Інформацію про дату проведення конкурсу буде оприлюднено на офіційних веб-сайтах Галицької районної державної адміністрації і Галицької районної ради та повідомлено претендентів додатково.
Місце проведення конкурсу за адресою: 77100, Івано-Франківська область, Галицький район, м.Галич, площа Волі, 1 , зал засідань Галицької районної ради.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

СТАТУТ Галицької ЦРЛ

Структура КЗ Галицька ЦРЛ