Спільне розпорядження Галицької районної державної адміністрації та Галицької районної ради від 15.11.2018 № 895/136 "Про затвердження скаладу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади заваідувача комунального підприємства "Галицька центральна районна аптека № 12"

Протокол № 1 від 19 листопада 2018 року засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади завідувача комунального підприємства "Галицька центральна районна аптека №12"

Протокол № 2 від 11 грудня 2018 року  засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади завідувача комунального підприємства "Галицька центральна районна аптека №12"

Протокол №3 від 26 грудня 2018 року засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади завідувача комунального підприємства "Галицька центральна районна аптека №12"

https://www.youtube.com/watch?v=8ybwKwrOUDo&list=UUjC7zynOhzgxfwW8KzHhFNg - відео

У відповідності до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, рішення двадцять п’ятої сесії Галицької районної ради сьомого скликання від 28.09.2018 «Про проведення конкурсу на зайняття посади завідувача комунального підприємства «Галицька центральна районна аптека №12», спільного розпорядження районної державної адміністрації та районної ради від 15.11.2018 №895/136 «Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади завідувача комунального підприємства «Галицька центральна районна аптека №12», Протоколу №1 засідання конкурсної комісії на зайняття посади завідувача комунального підприємства «Галицька центральна районна аптека №12 » від 19.11.2018 оголошується конкурс на заміщення вакантної посади завідувача комунального підприємства «Галицька центральна районна аптека №12».


Найменування: Комунальне підприємство «Галицька центральна районна аптека №12» (далі – Аптека).

Юридичне та фактичне місце знаходження Аптеки : 77100, Івано-Франківська область, Галицький район, м. Галич, вул. Євгена Коновальця 19.

Основні напрями діяльності Закладу:
Здійснення роздрібної та оптової торгівлі продукції медико- фармацевтичного призначення; виготовлення в умовах аптеки та реалізація населенню і лікувальним закладам лікарських засобів; придбання, зберігання, реалізація наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів згідно чинного законодавства, інші види діяльності відповідно до статуту.
Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Закладу (станом на 01.11.2018 )
Товарооборот КП « Галицька ЦРА № 12» становить 3178072,0 грн.
- забезпечено відпуск медикаментів пільгових категорій населення на суму- 532504,36 грн.
- ліквідаторам аварії на ЧАЕС - 24646,0
- населенню м. Бурштина - 23830,50
- населенню Більшівцівської ОТГ - 53214,0

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись з 20 листопада 2018 року по 10 грудня 2018 року (до 16:00) у відділі загального документообігу та контролю апарату Галицької районної державної адміністрації та загальному відділі виконавчого апарату Галицької районної ради, що знаходяться за адресою: м.Галич, площа Волі, 1.
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (03431) 2-14-82, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; (03431) 2-28-53, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,.
Вимоги до претендентів:
- громадянство України;
- повна вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Фармація» та сертифікат провізора-спеціаліста за спеціальністю «Організація та управління формацією» або атестовані за цією спеціалізацією з присвоєнням (підтвердженням) відповідної категорії. - стаж роботи за фахом не менше 5 років;
- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);
- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.
Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку аптеки на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
- план реформування аптеки протягом одного року;
- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку аптеки;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності аптеки.
Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання.
Умови оплати праці керівника Закладу:
За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові Закладу нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Закладу відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.
Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Закладу здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.
Дата і місце проведення конкурсу:
Інформацію про дату проведення конкурсу буде оприлюднено на офіційних веб-сайтах Галицької районної державної адміністрації і Галицької районної ради та повідомлено претендентів додатково.
Місце проведення конкурсу за адресою: 77100, Івано-Франківська область, Галицький район, м. Галич, площа Волі, 1 , каб. 37 Галицької районної ради.

Статут комунального підприємства "Галицька центральна районна аптека № 12"

Структура